Mam odwagę mówić, co myślę

Ekonomista, przedsiębiorca, wykładowca akademicki, działacz sportowy, mentor,
samorządowiec, doktor nauk ekonomicznych.

Technikum Ekonomiczne ukończył w Rzeszowie. Studia w zakresie ekonomiki i organizacji przedsiębiorstw ukończył z wynikiem bardzo dobrym na Wydziale ekonomii i zarządzania Wyższa Szkoła Handlowa im. Bolesława Markowskiego w Kielcach. Absolwent podyplomowych studiów w zakresie metodologii badań w naukach ekonomicznych. Tytuł doktora nauk ekonomicznych otrzymał na Akademii Finansów w Warszawie. Ukończył specjalistyczne kursy i szkolenia organizowane dla biegłych księgowych, lustratorów, audytorów, biegłych rewidentów i dyplomowanych księgowych.

Pracę zawodową rozpoczął w pionie spółdzielczości będąc zatrudniony na stanowiskach samodzielnych i kierowniczych pracując w jednostkach podstawowych, powiatowych, wojewódzkich i centralnych. Zajmował stanowisko głównego księgowego w Zarządzie Budynków Mieszkalnych w Sanoku oraz w pionie spółdzielczości "SCh". Był członkiem zarządów i rad nadzorczych organizacji spółdzielczych oraz spółek prawa handlowego. W latach 90 rozpoczął własną działalność gospodarczą w zakresie handlu i usług. Prowadzi biuro rachunkowe specjalizujące się w wykonywaniu analiz ekonomicznych, opiniach z zakresu finansów, marketingu, zarządzania, rachunkowości i gospodarki. Jest wpisany na listy biegłych sądowych prowadzonych przez sądy okręgowe. Jest członkiem rodzinnej firmy Centrum Handlowe "Ryś" w Sanoku. Wolny czas poświęca uczestnictwu w organizacjach i stowarzyszeniach zrzeszających osoby posiadające wiedzę w konkretnych dziedzinach. Pod jego zarządem Miejski Klub Sportowy Stal Sanok awansował w 1998 roku do II ligi piłkarskiej.

Posiadane kwalifikacje i uprawnienia
* W 1974 roku uzyskał tytuł lustratora.
* W latach osiemdziesiątych Minister Finansów nadał mu tytuł dyplomowanego biegłego księgowego w zakresie przemysłu, budownictwa i handlu,
* wpisany na listę biegłych rewidentów,
* w 1993 roku wpisany na listę uprawnionych do badania sprawozdań finansowych,
* wpisany na Krajowa Listę Profesjonalnych Audytorów,
* posiada tytuł dyplomowanego księgowego,
* od 2012 roku posiada certyfikat w zakresie audytu patentów i wzorów użytkowych.

* Laureat w ogólnopolskim konkursie "EUROSTRATEG 2002" zorganizowanym pod patronatem Komitetu ds. Integracji z Unią Europejską i Ministra Finansów,
* Członek rady programowej "Prawo przedsiębiorcy" - przez 2 lata,
* I miejsce w konkursie na najlepszą pracę z zakresu ekonomii w 2010 roku (praca doktorska).
* Jako jeden z pięciu przedsiębiorców Podkarpacia, którzy osiągnęli sukces w biznesie, został wybrany do ogólnopolskiej galerii przedsiębiorców "Biznes Dobry Wybór",
* Podmioty gospodarcze którymi zarządza otrzymały między innymi certyfikaty i wyróżnienia:

Rzetelna Firma, Złoty Certyfikat Rzetelności, Efektywna Firma, Gepard Biznesu, Euro Certyfikat Wiarygodności Firmy, Przedsiębiorstwo Przedsiębiorstwo FAIR PLAYFAIR PLAY , Przejrzysta Firma, Rzetelni w Biznesie, Solidna Firma, Euro Firma, Decide with Confidence D&B,

12 Październik 2015
Klub_Biznesowy_Jan_Fuks

Spotkanie Klubu Biznesowego w Rzeszowie

Szanowni Państwo […]
1 Październik 2015
Jan_Fuks_konferencja_prasowa_Sanok

Konferencja prasowa

30 września […]
30 Wrzesień 2015
sondaz

Sondaż. Jesteśmy trzecią siłą i pniemy się w górę.

Jesteśmy trzecią […]
27 Wrzesień 2015
Podkarpacka_szkola_Wyzsza_Jan_Fuks

Wręczenie dyplomów na Jasielskiej uczelni.

W dniu […]
26 Wrzesień 2015
stal-sanok-II-liga_Jan_Fuks

Stal Sanok kiedyś w II Lidze

Sympatycy piłki […]
22 Wrzesień 2015
petru

Punktujemy najważniejsze niedotrzymane obietnice

Punktujemy najważniejsze, […]
20 Wrzesień 2015
3-filary-programu-nowoczesnej

Nowoczesna Gospodarka. Kongres Programowy

Gospodarkę należy […]
16 Wrzesień 2015
Jan_Fuks_Nowoczesna_Ryszarda _Petru-Hotel_Rzeszow (56)

Piszą o nas także w Jaśle

We wtorek […]